Pabiručiai

Auklėtoja Laima Vaičienė (tel. +370 615 32613)
Auklėtoja Vanda Bakutienė


„PABIRUČIŲ“ DIENA DARŽELYJE

„PABIRUČIŲ“ DAINELĖ

700 – 800 

Labas rytas, darželi!
Pokalbiai su auklėtoja, žaidimai, įsijungimas į draugų ratą, pasiruošimas pusryčiams.

  Lietus lyja, saulė šviečia

  Vaikučius darželin kviečia.

  Mūsų durys atsivėrė –

  Pabiručiai subyrėjo.

  Vienas du trys ir  keturi –

  Tai šeimyna nuostabi.


  Žaidžiam, šokam ir dainuojam,

  Savo draugą pavaduojam.

  Čia mes augam dideli,

  Esam darbštūs ir linksmi.


  Gera būt pabiručiu

  Po „Saulutės“ sparneliu.

  O čia, o čia, o pa pa,

  Štai dainelė jau baigta.

800 – 820  

Garuojantys pusryčiai ant stalo  

900 – 1030

Ką išmoksi ant pečių nenešiosi
Ugdomoji, pažintinė, muzikinė, judri veikla. Žaidimai.

1030 – 1140 

Grynas oras – sveikata.  

1140 – 1150 

Pasiruošimas pietums  

1120 – 1145 

Skanaus  

1230 – 1510 

Pelel pelel, nešk miegelį  

1510 – 1530 

Pavakariai man ir mano draugams  

1540 – 1800 

Žaidimai, individuali veikla. Lik sveikas, darželi!