Paskatinimai ir apdovanojimai

2022 m. Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktorės Redos Kunickienės padėka OTILIJAI PETROŠEVIČIENEI už Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ rajono etapo A amžiaus grupės laureato parengimą.

2021 m. savivaldybės mero Andriaus Bautronio padėka REDAI JOCIENEI už individualizuoto ugdymo, naudojant išmaniąsias ir informacines technologijas, patirties sklaidą rajone ir respublikoje.

2021 m. savivaldybės mero Andriaus Bautronio padėka LAIMAI VAIČIENEI už individualizuoto ugdymo, naudojant išmaniąsias ir informacines technologijas, patirties sklaidą rajone ir respublikoje.

2021 m. savivaldybės mero Andriaus Bautronio padėka LINAI PUIDOKIENEI už individualizuoto ugdymo, naudojant išmaniąsias ir informacines technologijas, patirties sklaidą rajone ir respublikoje.

2019 m.  savivaldybės mero Andriaus Bautronio padėka INGAI VYŠNIAUSKAITEI už inovatyvaus ugdymo metodą, vaiko idėjų įgyvendinimą ugdymo procese bei šio metodo sklaidą rajone.

2019 m. savivaldybės mero Andriaus Bautronio padėka ALYTEI RAMANAUSKIENEI už ilgametį, atsakingą ir sąžiningą darbą, Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ 50-ojo jubiliejaus proga.

2019 m. savivaldybės mero Andriaus Bautronio padėka ALDONAI KOKMANIENEI už ilgametį, atsakingą ir sąžiningą darbą, Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ 50-ojo jubiliejaus proga.

2019 m. savivaldybės mero Andriaus Bautronio padėka KRISTINAI ALEKSANDROVIENEI už ilgametį, atsakingą ir sąžiningą darbą, Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ 50-ojo jubiliejaus proga.

2019 m. savivaldybės mero Andriaus Bautronio padėka DALIAI ŠILKŪNIENEI už ilgametį, atsakingą ir sąžiningą darbą, Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ 50-ojo jubiliejaus proga.

2019 m. savivaldybės mero Andriaus Bautronio padėka LAIMAI VAIČIENEI už ilgametį, atsakingą ir sąžiningą darbą, Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ 50-ojo jubiliejaus proga.

2018 m. Raseinių lopšelio-darželio direktorės Indrės Matevičienės padėka OTILIJAI PETROŠEVIČIENEI už nuolatinį vaikų muzikinės kultūros ugdymą Mokytojo dienos progomis ir muzikinio pasveikinimo parengimą lopšelio-darželio pedagogams.

2018 m. Raseinių lopšelio-darželio direktorės Indrės Matevičienės padėka IRENAI SORIENEI už aktyvų vaikų sveikatos ugdymą taikant S.Kneipo metodiką.

2018 m. Raseinių lopšelio-darželio direktorės Indrės Matevičienės padėka DIANAI REKLAITIENEI už aktyvų vaikų sveikatos ugdymą taikant S.Kneipo metodiką.

2018 m. savivaldybės mero Algirdo Griciaus padėka REDAI JOCIENEI už kūrybišką ugdymo turinio įgyvendinimą, įtraukiant lopšelio-darželio bendruomenę.

2018 m. savivaldybės mero Algirdo Griciaus padėka ORINTAI GUDŽIŪNAITEI  už vaikų sveikatos stiprinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo veiklas, įtraukiant lopšelio-darželio bendruomenę.

2018 m. savivaldybės mero Algirdo Griciaus padėka DAIVAI ŽALABINIENEI už inovatyvių idėjų įgyvendinimą, siekiant individualios vaiko pažangos.

2018 m. savivaldybės mero Algirdo Griciaus padėka VITALIJAI BARTKUVIENEI už aktyvią veiklą sveikatos stiprinimo ir saugojimo srityje.

2018 m. savivaldybės mero Algirdo Griciaus padėka DIANAI REKLAITIENEI už aktyvią veiklą sveikatos stiprinimo ir saugojimo srityje.

2018 m. Raseinių lopšelio-darželio direktorės Indrės Matevičienės padėka NERINGAI JURKIENEI už respublikinės kūrybinių darbų parodos „Rašau žodį LIETUVA“ organizavimą.

2018 m. Raseinių lopšelio-darželio direktorės Indrės Matevičienės padėka REDAI JOCIENEI už respublikinės kūrybinių darbų parodos „Rašau žodį LIETUVA“ organizavimą.

2017 m. Raseinių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir socialinių reikalų departamento švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėjos Reginos Petreikienės padėka INDREI MATEVIČIENEI už profesionalią pagalbą vertinant rajono ugdymo įstaigų Ikimokyklinio ugdymo programas.

2017 m. Raseinių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir socialinių reikalų departamento švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėjos Reginos Petreikienės padėka VITALIJAI BARTKUVIENEI už profesionalią pagalbą vertinant rajono ugdymo įstaigų Ikimokyklinio ugdymo programas.

2017 m. Raseinių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir socialinių reikalų departamento švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėjos Reginos Petreikienės padėka RASAI POCIENEI už iniciatyvumą ir kūrybiškumą kuriant edukacines aplinkas, skatinančias bendradarbiavimą ir įtakojančias vaikų ugdymo(si) pasiekimus.