Pedagogų sąrašas

RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ PEDAGOGINIŲ  DARBUOTOJŲ  SĄRAŠAS

 

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Pareigos

 1.  

Vitalija Bartkuvienė

Aukštasis

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 1.  

Otilija Petroševičienė

Aukštasis

Muzikos pedagogė

 1.  

Aldona Kokmanienė

Specialusis vidurinis

Auklėtoja

 1.  

Asta Kavaliauskienė

Aukštasis

Socialinė pedagogė

 1.  

Daiva Žalabinienė

Specialusis vidurinis

Auklėtoja

 1.  

Dalia Šilkūnienė

Specialusis vidurinis

Auklėtoja

 1.  

Kristina Aleksandrovienė

Specialusis vidurinis

Auklėtoja

 1.  

Laima Vaičienė

Specialusis vidurinis

Auklėtoja

 1.  

Orinta Gudžiūnaitė

Aukštasis

Kūno kultūros pedagogė

 1.  

Vida Aleknienė

Specialusis vidurinis

PU pedagogė

 1.  

Irena Sorienė

Specialusis vidurinis

Auklėtoja

 1.  

Aurelija Kapočienė

Aukštesnysis

PU pedagogė

 1.  

Zita Urbonavičienė

Specialusis vidurinis

Auklėtoja

 1.  

Virginija Narbutienė

Specialusis vidurinis

Auklėtoja

 1.  

Alytė Ramanauskienė

Aukštasis

Auklėtoja

 1.  

Inga Vyšniauskaitė

Aukštesnysis

Auklėtoja

 1.  

Diana Reklaitienė

Aukštasis

Auklėtoja

 1.  

Ona Šarauskienė

Aukštesnysis

PU pedagogė

 1.  

Galina Valinčienė

Aukštasis

Auklėtoja

PU pedagogė

 1.  

Neringa Kaminskienė

Aukštasis

Auklėtoja

 1.  

Rasa Pocienė

Aukštesnysis

Auklėtoja

 1.  

Genovaitė Dimšienė

Aukštasis

Auklėtoja

PU pedagogė

 1.  

Jolanta Petkevičienė

Specialusis vidurinis

Auklėtoja

 1.  

Milda Vežbavičienė

Aukštasis

 Logopedė

 1.  

Daiva Grudzinskaitė

Aukštesnysis

Auklėtoja

 1.  

Viktorija Čiužaitė

Aukštasis

Auklėtoja

 1.  

Jolanta Vilkienė

Aukštasis

Auklėtoja

 1.  

Vilija Kazakevičienė

Aukštasis

Auklėtoja

 1.  

Neringa Jurkienė

Aukštasis

Auklėtoja

 1.  

Agnė Ševelienė

Aukštasis

PU pedagogė

 1.  

Rita Juškevičienė

Aukštasis

Auklėtoja

 1.  

Reda Jomantaitė

Aukštasis

Logopedė