Darbuotojai

Saulė Laurynienė
Dietistė

Kontaktai

Tel. 8 428 57830

Zita Januškevičienė
Ūkvedė

Kontaktai

Tel. 8 600 66965

Raimonda Savickienė
Raštvedė

Kontaktai

Tel. (8 428)  51 678