Bitutės

GRUPĖS EILUTĖS

Kai saulutė skaisčiai šviečia,
Mus visus darželin kviečia.
KODĖLČIUKAI čia gyvena,
Sklinda juokas ir dainelės.

Mes bėgiojam čia ir augam,
Ir stebuklų tyliai laukiam.
Šypsomės lėlėms ir gėlei,
Ir gražiausiai pasakėlei.

Sportas, šokis ir daina
Čia mus lydi visada.
Dirbt darbelių mes netingim,
Augam stiprūs ir laimingi.

 

,,BITUČIŲ” DIENA DARŽELYJE

7.00 - 8.00

 

Susitikimas, žaidimai.

8.00 - 8.20

Pusryčiai.

9.00 - 10.00

Ugdomoji veikla: organizuota, laisva, individuali (ryto ratas, pokalbiai, įvairūs žaidimai (kalbos, statybiniai, vaidmeniniai, pažinimo)), pasakos, loginio mąstymo pratybos, tyrinėjimai, vaikų saviraiška, meninė veikla, kūno kultūra, muzika, pramoga, vaikų ramūs žaidimai ).

10.00 - 11.00

Žaidimai grupėje,  lauke, išvykos - atradimai, estafetės, gamtos pažinimas.

11.2 0- 11.45

Pietūs.

12.00 - 14.40

Poilsio ir ramybės laikas.

14.40 - 15.10

Laipsniškas kėlimasis, žaidimai, individuali veikla.

15.10 - 15.35

Pavakariai.

16.00 - 17.30

Ugdomoji veikla, žaidimai grupėje ir lauke, vaikų saviraiška, pokalbiai su tėvais.

 

 

GRUPĖJE DIRBA

Auklėtoja
Inga Vyšniauskaitė
El. p. ingavy@inbox.lt

 

Auklėtoja
Neringa Kaminskienė

 

Auklėtojos padėjėja
Danutė Naujokienė
 

 

Grupės tel. Nr. 8 678 76586