Pasakaitės

GRUPĖS EILUTĖS

Petronėlė Banaitienė

 

MŪSŲ VARDAS-PASAKIUKAI

Mūsų vardas - Pasakiukai,

Vikrūs, darbštūs vaikeliukai.

Sekam pasakas visiems-

Ir mažiems, ir dideliems.

 

Grupėj statom namelius,

O lauke - tikrus namus.

Mes globojam paukštelius

Ir benamius žvėrelius.

 

Mes linksmai gyvenam čia

Ir svajojam paslapčia.

Šeimininkai šios pilies

Visad dirbam iš širdies.

 

,,PASAKAITĖS” DIENA DARŽELYJE

7. 00 –

8. 00

Atėjimas į darželį, įsijungimas į draugų ratą, pokalbiai su  auklėtoja, pasiruošimas visos grupės veiklai.

 

8. 05 –

8. 20

I, III – ryto mankšta salėje; II, IV, V – ryto mankšta grupėje.

 

8. 50 –

9. 05

Sveiki ir sotūs pusryčiai – geros dienos pradžia.

 

9. 10 – 11. 00 

Ką gali sužinoti tuoj, niekad nesakyk – rytoj.

 

11. 00 – 11. 25

 

11. 50 – 12. 15

 

II, V  - kaip linksma, smagu sportuot tarp draugų...

 

 

10. 25 – 10. 50

 

11. 50 – 12. 15

 

III, IV - tegul skamba mūsų dainos…

 

 

11. 05 – 12. 25

 

Tyras oras – sveikatos gurkšnis.

 

 

12. 45 – 13. 05

 

Kas plušėjo, netingėjo – tam ir pietauti metas atėjo.

 

 

13. 20 – 15. 00

 

Po sočių pietų visiems norisi pailsėti kartu.

 

 

15. 55 – 16. 10

 

Pavakariai.

 

 

16. 20 – 17. 30

 

Individuali ugdomoji veikla grupėje, žaidimai lauke.

 

 

17. 30

 

Gražiai praleidęs dienelę, sudie tariu.

 

 

 

PAPILDOMAS UGDYMAS

Sporto būrelis (treneris Aidas Kavaliauskas)

 

Anglų kalbos būrelis (mokytoja Agnė Ševelienė)

 


 

 

GRUPĖJE DIRBA

PU pedagogė

Vida Aleknienė

Tel.nr. 8 620 75758

 

Auklėtoja

Agnė Ševelienė

Tel.nr. 8 675 14355

 

Auklėtojos padėjėja

Rita Milkutė

Tel.nr. 8 652 73561