Saulutės naujienos

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 patvirtinta ir išdėstyta nauja redakcija Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

                      Naujos redakcijos higienos norma įsigalios nuo 2016 m. gegužės 1 d.

Yra 5 laisvos vietos. 
Trys karaliai – sausio 6 d. švenčiama šventė, kuria tradiciškai pasibaigia Kalėdinis laikotarpis.