Saulutės naujienos

Į savaitės „Be patyčių 2017“ veiklas įsijungė visi lopšelio-darželio vaikučiai ir pedagogai.
Primename, kad nuo 2017 m. kovo 1 d. pasikeitė mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo, mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarka.