Saulutės naujienos

 „Pabiručių“  grupės ugdytiniai lankėsi Raseinių dantų priežiūros centre.

Saulėtą gegužės 20-osios rytą nuo lopšelio-darželio link Jurbarko pajudėjo didžiulis autobusas. Juo į planuotą ekskursiją  išvyko „Pabiručių“ grupės bendruomenė.

Telšiuose, kaip ir kasmet,  lopšelyje-darželyje  „Saulučių“ sambūryje-konferencijoje  susitiko 13 „Saulutės“ vardą turinčių darželių. 
„Šnekučių“ grupės vaikai, dalyvavo projekte „Vanduo- gyvybės šaltinis“. 
„Žirniukų“ grupės vaikai ir auklėtojos lankėmės Šiaulių šokolado muziejuje „Rūta“.

Šeima – vienas iš gamtos šedevrų. (George Santayana)

150 vaikų iš „Saulučių“, „Pelėdžiukų“, „Pabiručių“, „Šnekučių“, Kregždučių“, „Boružėlių“, „Pasakaitės“ ir „Žirniukų“ grupių  įsijungė į Naisių vasaros organizuojamą konkursą „Vaikų velykėlės 2017“ ir nuotaikingai paminėjo Atvelykio šventę.

Gamta - vienas galingiausių žmogaus auklėjimo veiksnių ir kruopščiausias auklėjimas.  (K. Ušinskis)

Vasario mėnesį vyko UAB „Delfi“ organizuotas Lietuvos darželių piešinių konkursas „Žiemos linksmybės“.