Ugdymas

IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Ikimokyklinio ugdymo programa (skirta 2-6 metų vaikams, vykdoma nuo 2007 m.)

Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa (skirta 6-7 metų vaikams, vykdoma nuo 2014 metų).


SPECIALUSIS UGDYMAS

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymą organizuoja lopšelio- darželio Vaiko gerovės komisija.

 

Komisijos funkcijos:

  • rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos kūrimu, vaikų ugdymosi sėkme,
  • vertina ir analizuoja specialiuosius vaikų  ugdymosi poreikius,
  • siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;
  • organizuoja gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo programų vykdymą,
  • teikia rekomendacijas tėvams, pedagogams, administracijai dėl specialistų pagalbos, priemonių naudojimo, siekdama sudaryti optimalias ugdymosi sąlygas.

 

PAPILDOMAS UGDYMAS

SPORTO BŪRELIS

  • Judrieji žaidimai 4-5 metų vaikams.
  • Futbolo žaidimas 6-7 metų vaikams.
  • Užsiėmimų metu daug dėmesio skiriama natūraliam vaikų poreikiui- aktyviam judėjimui, bendrosios ištvermės lavinimui. Vaikai žaidžia įvairius judriuosius žaidimus ir estafetes. 4-5 m. mergaitėms užsiėmimai vyksta vaidinimo forma. 6-7 metų berniukai mokomi futbolo technikos elementų, pagrindinių žaidimo taisyklių. Pratinami rungtyniauti sąžiningai, gerbti varžovus.

 

Būrelio vadovas Aidas Kavaliauskas, tel.8 684 27004

 

ANGLŲ KALBOS BŪRELIS

Per muziką, šokius ir žaidimus vaikai ugdysis susidomėjimą bei meilę anglų kalbai, gebės klausyti bei suprasti anglų kalbos pradmenis, formuosis pradinį anglų kalbos žodynėlį bei gebėjimą kalbėti frazėmis bei trumpais sakiniais.

Būrelio vadovė Agnė Ševelienė, tel. 8 675 14355
 

KREPŠINIO BŪRELIS

Berniukai ir mergaitės mokysis  krepšinio paslapčių.

Būrelio vadovas Raimundas Elzbergas

 

Ugdymo programos

 

Ikimokyklinio ugdymo programa

 

Priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa