Patyriminis ugdymas

AUGDAMAS ATSAKINGAI AUGINU

STEAM veiklos Lietuvai

20210212 144440Artėjant vasario 16-ai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, vaikai susipažino su savo gimtuoju miestu ir jį kūrė: konstravo gatves, namus, medžius ir  žmones.

Klausėsi pasakojimų apie kunigaikščius, aiškinosi, kaip atrodo Lietuvos pilys ir, pasiruošę reikiamas medžiagas, statė Gedimino pilį. Per visą savaitę vaikai eksperimentavo su spalvomis ir vandeniu, skaičiavo, matavo, rūšiavo  ir statė  įvairių konstrukcijų statinius, kūrė vėliavą ir  tapė trispalvės spalvomis. Visus savo darbus vaikai skyrė  Lietuvai gimtadienio proga.

Vaikai turėjo galimybę tyrinėti, pažinti ir kurti  Lietuvą skirtingų dalykų (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos) kontekste. Dirbdami grupelėmis, diskutuodami, pasitardami, bendrai ieškodami sprendimų per įvairius patyrimus, plėtojo savo patirtį ir  ugdėsi pasididžiavimo ir pagarbos jausmą savo gimtinei Lietuvai.

Vitalija Bartkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

STEAM VEIKLA „Antrasis daiktų gyvenimas“

Visi lopšelio-darželio vaikai  įsitraukė į naują, kupiną atradimų STEAM veiklą ,,Antrasis daiktų gyvenimas“. Tikras iššūkis iš antrinių žaliavų – panaudoto popieriaus, stiklo, plastmasės ar metalo likučių bei kitų žaliavų sukonstruoti daiktą, žaislą ar priemonę. Savo naujų daiktų vizijas vaikai įgyvendino ir namuose padedant šeimos nariams. Išradingiausi, kūrybiškiausi darbeliai dalyvaus Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Padėka žemei“, kurios vienas iš uždavinių – integruoti į ugdymą STEAM metodikos elementus.

Reda Jocienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

PROJEKTAS „BASAKOJAI“

36Vasara – palankus laikas stiprinti vaikų  fizinę ir emocinę sveikatą, grūdinti  organizmą pasirenkant veiklai netradicinius  metodus ir priemones. Siekiant šių tikslų, eTwinning platformoje buvo parengtas ir kartu su partneriais iš  Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ ir Raseinių r. Viduklės darželio įgyvendintas projektas  „Basakojai“. Į projekto  veiklas įsijungė  visi lopšelio-darželio „Saulutė“ vaikai ir pedagogai.

Liepos-rugpjūčio mėnesiais  vaikams buvo siūlomos  fizinio aktyvumo, pažintinės, kūrybinės, patirtinės veiklos. Buvo sudarytos sąlygos  aktyviai judant,  išbandyti ir pažinti savo  kūno galimybes, atliekant tyrinėjimus ir bandymus,  įgyti  naujų žinių apie vandens ir kitų medžiagų savybes, žaisti, kurti gamtoje. Sportuodami, pramogaudami, atlikdami  tiriamąsias  ir kūrybines veiklas, vaikai pratinosi dirbti komandoje, bendradarbiauti. Oras buvo puikus, tad netradicinės veiklos, ypač veiklos su vandeniu karštą vasaros dieną, suteikdavo vaikams netikėtų patyrimų ir džiugių emocijų.

Projekto partneriai eTwinning viešoje erdvėje keitėsi idėjomis, kaip stiprinti vaikų sveikatą, paįvairinant ugdymo procesą vasaros metu, organizuojant integruotas veiklas lauke, naudojant netradicinius metodus ir priemones.

Projekto vadovė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Bartkuvienė

 

PATYRIMINIO UGDYMO SAVAITĖS

Patyriminio ugdymo objektas – FORMOS

Patyriminio ugdymo objektas – SPALVOS

Patyriminio ugdymo objektas – SKYSČIAI

Patyriminio ugdymo objektas – BIRIOS MEDŽIAGOS

Patyriminio ugdymo objektas – VAISIAI IR DARŽOVĖS

Patyriminio ugdymo objektas EMOCIJOS