Laisvos darbo vietos

Konkursas Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ logopedo pareigoms užimti 2024-03-18

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo, patvirtinto LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680, naują redakciją.

Darbo pobūdis.

Logopedas yra specialistas, kuris atlieka funkcijas, susijusias su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, ugdomais pagal ikimokyklinio ir / ar  priešmokyklinio ugdymo programas, kuriems reikalinga logopedo pagalba.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • Ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas. Turi būti įgijęs logopedo ar defektologo logopedo, ar oligofrenopedagogo kvalifikaciją, įgijęs specialiosios pedagogikos kvalifikacinį laipsnį, baigęs specialiosios pedagogikos (logopedijos) studijų programą (specializaciją)
 • Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.
 • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Darbo krūvis: 1,0 etato, 36 val. per savaitę. Iš jų 22 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais, 14 valandų – netiesioginiam darbui su vaikais.

Privalumai:

 • Logopedo darbo patirtis.
 • ECDL pažymėjimas.

Pretendentas privalo pateikti:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą (CV).
 • Kiti kvalifikaciją ir patirtį patvirtinantys dokumentai.

Atrankos būdas: pokalbis

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Dokumentai priimami Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-13.00), adresu Vaižganto g.18, Raseiniai, arba elektroniniu paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną. Informacija apie konkursą paskelbta 2024 m. kovo 18 d. Skelbiama Švietimo valdymo informacinėje sistemoje, mokyklos interneto svetainėje bei Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2024 m. kovo 31 d.

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė Indrė Matevičienė, tel: +370 428 51678.

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui telefonu ir/ar elektroniniu paštu. Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

Konkursas Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti 2024-03-18

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo, patvirtinto LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680, naują redakciją.

Darbo pobūdis.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas yra specialistas, kuris atlieka funkcijas, susijusias su vaikų ugdymu.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, ikimokyklinio ugdymo pedagogo profesinė kvalifikacija.
 • Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis (Microsoft Office paketo programos).
 • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Darbo krūvis: 1,0 etato, 36 val. per savaitę.

Privalumai:

 • Ikimokyklinio ugdymo mokytojo darbo patirtis.
 • ECDL pažymėjimas.

Pretendentas privalo pateikti:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą (CV).
 • Kiti kvalifikaciją ir patirtį patvirtinantys dokumentai.

Atrankos būdas: pokalbis

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Dokumentai priimami Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-13.00), adresu Vaižganto g.18, Raseiniai, arba elektroniniu paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną. Informacija apie konkursą paskelbta 2023 m. kovo 18 d. Skelbiama Švietimo valdymo informacinėje sistemoje, mokyklos interneto svetainėje bei Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2024 m. kovo 31 d.

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė Indrė Matevičienė, tel: +370 428 51678.

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui telefonu ir/ar elektroniniu paštu. Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

Konkursas Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ logopedo pareigoms užimti 2023-11-16

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo, patvirtinto LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680, naują redakciją.

Darbo pobūdis.

Logopedas yra specialistas, kuris atlieka funkcijas, susijusias su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, ugdomais pagal ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo programas, kuriems reikalinga logopedo pagalba.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • Ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas. Turi būti įgijęs logopedo ar defektologo logopedo, ar oligofrenopedagogo kvalifikaciją, įgijęs specialiosios pedagogikos kvalifikacinį laipsnį, baigęs specialiosios pedagogikos (logopedijos) studijų programą (specializaciją)
 • Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.
 • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Darbo krūvis: 1,0 etato, 36 val. per savaitę. Iš jų 22 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais, 14 valandų – netiesioginiam darbui su vaikais.

Privalumai:

 • Logopedo darbo patirtis.
 • ECDL pažymėjimas.

Pretendentas privalo pateikti:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą (CV).
 • Kiti kvalifikaciją ir patirtį patvirtinantys dokumentai.

Atrankos būdas: pokalbis

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Dokumentai priimami Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-13.00), adresu Vaižganto g.18, Raseiniai, arba elektroniniu paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną. Informacija apie konkursą paskelbta 2023 m. lapkričio 16 d. Skelbiama Švietimo valdymo informacinėje sistemoje, mokyklos interneto svetainėje bei Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2023 m. lapkričio 29 d.

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė Indrė Matevičienė, tel: 8 (428) 51678.

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui telefonu ir/ar elektroniniu paštu. Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.