Laisvos darbo vietos

Konkursas auklėtojo pareigoms užimti

 

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Darbo pobūdis:

Auklėtojas yra specialistas, kuris atlieka funkcijas, susijusias su vaikų ugdymu.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, ikimokyklinio ugdymo pedagogo profesinė kvalifikacija.
 • Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis (Microsoft Office paketo programos).
 • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Darbo krūvis: 1,0 etato, 36 val. per savaitę.

Privalumai:

 • Ikimokyklinio ugdymo pedagogo darbo patirtis.
 • ECDL pažymėjimas.

Pretendentas privalo pateikti:

 • Prašymą dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą (CV).
 • Kiti kvalifikaciją ir patirtį patvirtinantys dokumentai.

Atrankos būdas: pokalbis

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Dokumentai priimami Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-13.00), adresu Vaižganto g. 18, Raseiniai arba elektroniniu paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną. Informacija apie konkursą paskelbta 2019-02-04 ir viešinama Lietuvos darbo biržos tinklapyje

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2019 m. vasario 17 d.

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė Indrė Matevičienė, tel: 8 (428) 51678

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui telefonu. Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

 

 

 Konkursas specialiojo pedagogo pareigoms užimti

 Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Darbo pobūdis:

Atlikti vaikų pedagoginį vertinimą, įvertinti jų specialiuosius ugdymosi poreikius, skirti specialųjį ugdymą; siūlyti ugdymo formą, būdus ir metodus, rekomenduoti teikti specialiąją pedagoginę bei specialiąją pagalbą vaikams; konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais; teikti metodinę pagalbą pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių problemų sprendimo klausimais, skleisti ir diegti specialiojo ugdymo naujoves; analizuoti Tarnybos dokumentus, susijusius su specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymu; rengti ir įgyvendinti projektus bei programas; dalyvauti išbandant naujas pedagoginio vertinimo metodikas; tvarkyti ir pildyti darbo dokumentus.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas, specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija.
 • Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis (Microsoft Office paketo programos).
 • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje

Darbo krūvis: 0,5 etatas, 13,5 val. per savaitę.

Privalumai:

 • Specialiojo pedagogo darbo patirtis.
 • ECDL pažymėjimas.

Pretendentas privalo pateikti:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą (CV).
 • Kiti kvalifikaciją ir patirtį patvirtinantys dokumentai.

Atrankos būdas: pokalbis

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Dokumentai priimami Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-13.00), adresu Vaižganto g.18, Raseiniai, arba elektroniniu paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną. Informacija apie konkursą paskelbta 2019-01-21 ir viešinama Lietuvos darbo biržos tinklapyje

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2019 m. vasario 4 d.

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė Indrė Matevičienė, tel: 8 (428) 51678

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui telefonu. Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

 

 

 REIKALINGAS LOGOPEDAS

Nuo 2019 m. vasario mėnesio Raseinių lopšeliui-darželiui „Saulutė“ reikalingas logopedas laikinam darbui.