Laisvos darbo vietos

Konkursas direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti

Konkurso sąlygos:

Įstaigos pavadinimas, teisinė forma, kodas:

Raseinių lopšelis-darželis „Saulutė“, biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 190082578

Pareigos (pakaitinis/statutinis valstybės tarnautojas/darbuotojas/karjeros valstybės tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės):

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Pareigų pavadinimas; lygis/kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį):

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (0,5 etato).

Darbo vieta (miestas):

Vaižganto g. 18, LT – 60129 Raseiniai

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas (pridedama).

Pretendentų atrankos būdas:

Testas žodžiu (pokalbis)

Darbo užmokestis:

Nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymu Nr. XIII-198.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams
 3. Užpildytą pretendento anketą (1 priedas).
 4. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas, konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie.

Dokumentų pateikimo būdas:

Vadovaujantis Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr.496, dokumentai teikiami tik Valstybės tarnybos departamento Prašymų teikimo modulio savitarnos tinklapyje adresu: https://pm.vataras.lt/prasymai/ 

 

Skelbimas Valstybės tarnybos portale:

http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html

 

Pranešimas pretendentams:

Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, bus išsiųsti elektroniniu laišku.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Telefonas pasiteirauti – (8 428) 51678; informacija apie įstaigą –www.raseiniusaulute.lt; el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Skelbimas galioja iki:

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento, įstaigos interneto tinklalapyje. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

 Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

 

Konkursas auklėtojo pareigoms užimti

Darbo pobūdis:

Auklėtojas yra specialistas, kuris atlieka funkcijas, susijusias su vaikų ugdymu.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, ikimokyklinio ugdymo pedagogo profesinė kvalifikacija.
 • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Darbo krūvis: 0,348 etato, 12,5 val. per savaitę.

Pretendentas privalo pateikti:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą (CV).
 • Kiti kvalifikaciją ir patirtį patvirtinantys dokumentai.
 • Pažymą apie Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą.

Atrankos būdas: pokalbis

Darbo sutarties rūšis: terminuota

Dokumentai priimami Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-13.00), adresu Vaižganto g.18, Raseiniai, arba elektroniniu paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną. Informacija apie konkursą paskelbta 2019-12-23 ir viešinama Lietuvos darbo biržos tinklapyje.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2020 m. sausio 5 d.

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė Indrė Matevičienė, tel: 8 (428) 51678

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui telefonu. Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

 

 

 

 

  REIKALINGAS LOGOPEDAS

 Raseinių lopšeliui-darželiui „Saulutė“ reikalingas logopedas laikinam darbui.