4Siekiant šių tikslų, eTwinning platformoje buvo parengtas ir kartu su partneriais iš  Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ ir Raseinių r. Viduklės darželio įgyvendintas projektas  „Basakojai“. 

Plačiau

b4a41f72c optVis dažniau kalbama, jog pasaulyje daugėja vaikų, kurie jautriau reaguoja į aplinką, yra nervingesni, intensyviau išgyvena kritines, stresines situacijas, sunkiau jas įveikia. Lietuvos respublikos Seimas 2020 – uosius paskelbė Vaikų emocinės gerovės metais, taip siekdamas atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų emocinės gerovės svarbą, gerinti vaikų psichikos sveikatą ir gerovę, o kartu kurti sveikesnę bei laimingesnę visuomenę.

Plačiau

„eTwinning“ – tai bendruomenė Europos ugdymo įstaigoms. Ši programa skirta švietimo darbuotojams.Į šią platformą, kurioje pedagogai gali bendrauti, bendradarbiauti, kurti projektus, dalintis, jaustis bei būti įdomiausios besimokančios Europos bendruomenės dalimi, įsijungė ir Raseinių lopšelio-darželio ,,Saulutė“ II buveinės pedagogės Rasa Pocienė ir Reda Jocienė, grupių „Vabaliukai“ ir ,,Žiogeliai“ vaikai, tėvai. 2018 m. rudens laikotarpiu buvo įgyvendintas tarptautinis projektas eTwinning „European salad“. Projektas sudarytas iš trijų etapų. Pirmame etape vyko sveikuolių salotų gaminimas kartu su tėveliais, antrame - darbelių gaminimas iš rudeninių daržovių, o trečiame -  pagamintų darbelių nuotraukų paroda. Vaikai turėjo galimybę pamatyti kitų šalių ir patys parodyti Lietuvoje augančių daržovių bei vaisių įvairovę ir naudą. Savo įgyta patirtimi dalintasi su Lenkija, Estija, Bulgarija, Rumunija, Kipru ir Raseinių r. Viduklės darželiu.

Šio projekto metu mokėsi ir pedagogai­-taikė naujus mokymo metodus, naujas technologijas ir naujus tradicinių užduočių atlikimo būdus. Siekiant, kad vaikas patirtų ugdymosi sėkmę, svarbu naujų projektų vykdymą integruoti į kasdienę ugdomąją veiklą.

Indrė  Matevičienė, lopšelio-darželio direktorė, Rasa Pocienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

paveikslKlausantis, kuriant pasaką formuojasi socialinės, kalbinės kompetencijos, lavinama vaizduotė, plečiamas žodynas, mokomasi nuosekliai dėstyti mintis, formuojasi savikontrolės įgūdžiai. Siekdamos tobulinti vaikų socialines, kalbines kompetencijas logopedė Milda Vežbavičienė ir socialinė pedagogė Asta Kavaliauskienė parengė ir įgyvendino nacionalinį eTwining projektą „Pasaka maiše“. Prie projekto prisijungė Alytaus lopšelio – darželio „Pasaka“, Rokiškio lopšelio – darželio „Varpelis", Alytaus lopšelio – darželio „Saulutė“ pedagogai.

Susipažinkite su mūsų lopšelio-darželio vaikų kurtomis pasakomis.

„Pelytė ir Lapė“

Kartą gyveno Pelytė ir Lapė. Pelytė išėjo pasivaikščioti ir pamatė medinį namelį. Jame gyveno močiutė ir senelis. Pelytė pasibeldė ir įėjo į vidų. Ji pamatė daug gražių ir skanių sausainių. Seneliai pakvietė ją pasivaišinti. Pelytė paprašė, kad pavaišintų ir jos draugę Lapę. Ji paėmė porą sausainių ir parnešė savo draugei. Lapė apsidžiaugė lauktuvėmis ir apsikabino Pelytę.

 Pasaką kūrė grupės „Kregždutės“ ugdytiniai  Nyah, Austėa, Lineta, Gabrielius ir Dominykas

„Kamuoliukas Pūkutis“

Seniai seniai gyveno  kamuoliukas Pūkutis.  Jis gyveno su tėčiu, mama ir sese. Vieną dieną visa šeima išėjo grybauti.  Jie pririnko daug grybų. Tada sesutė nuėjo riešutauti, tėtis - uogauti, mama dar nutarė pagrybauti, o Pūkutis nuėjo pamatyti voveraičių ir paklausyti paukštelių.

Tuo metu atsėlino vilkas ir pagrobė Pūkutį. Pūkutis labai išsigando ir verkė. O vilkas džiaugėsi Pūkučiu. Šeima greit pasigedo Pūkučio ir drauge patraukė jo ieškoti. Tėtis greit rado vilko olą ir joje pamatė kamuoliuką Pūkutį. Kamuoliuko  mama, tėtis ir sesė nutarė palaukti vakaro. Vakare vilkas prisiėdė ir užmigo. Šeima tyliai išvadavo Pūkutį. Jis nusišypsojo ir visi apsikabino. Tada grįžo namo ir laimingai gyveno.

Pasaką kūrė grupės „Voveriukai“ vaikai Ema, Aura, Lėja ir Danielius

„Narsusis vilkiukas“

Seniai labai seniai miške gyveno senelis ir senutė. Vieną rytą jie atsikėlę pamatė, jog pas juos į namus užklydo mažas vilkiukas. Seneliai labai išsigando jo. Vilkiukas prašė pagalbos – maisto ir vandens. Višta su viščiukais sakė neduoti, slėpėsi nuo jo. Arklys taip pat baidė jį iš kiemo, tik mažas veršiukas sakė vilkiuko pagailėti. Seneliai taip ir padarė. Vilkiukui labai patiko senelių namai ir jis niekur nėjo iš jų. Vieni gyvūnai buvo draugiški su vilkiuku, kiti ne. Vieną vakarą visi išgirdo didelį triukšmą. Pro senelių namus bėgo piktų vilkų būrys. Jie jau norėjo pulti senelius ir jų gyvulius, bet mažasis vilkiukas užstojo jiems kelią ir neleido pulti. Vilkai paklausė savo mažojo brolio. Taip vilkiukas išgelbėjo senelius. Nuo to laiko gyveno pas jų ir gynė nuo piktų priešų.

Pasaką kūrė grupės „Kregždutės“ vaikai

2018 metų rugpjūčio 19-22 dienomis dalyvavau tarptautinėje  „eTwinning“ mokytojų stovykloje Pilzene, Čekijoje. Prie šios programos prisijungiau 2014 metais, vykdžiau keletą projektų su savo auklėtiniais įvairiomis temomis.

„ETwinning“ mokytojų vasaros stovykloje dalyvavo 60 mokytojų iš Lietuvos, Čekijos bei Slovakijos. Mokymai ir bendravimas su kolegomis iš kitų šalių vyko anglų kalba. Pagrindinis stovyklos tikslas buvo išmokti naudotis eTwinning programos platforma, TwinSpace, IKT įrankiais bei išmokti patiems kurti projektus, susirasti partnerių kitose šalyse (šiuo atveju Čekijoje  ir Slovakijoje).

Vasaros stovyklos programa buvo paremta „eTwinning“ tarptautinio projekto simuliacijos principu. Mokytojai paskirstyti į grupes po maždaug 9-10, kūrė projekto idėjas, derino jas su kitomis grupėmis (tarsi kitų šalių mokytojais), tuomet registravo projektą ir nepriklausomai vieni nuo kitų, įvykdė. Tokiu būdu per patyrimą dalyvavę mokytojai ne tik susipažino su visais projekto etapais nuo idėjos iki rezultatų pristatymo ir pasidalinimo, bet ir patys įsitraukė – įvykdė vietinės reikšmės simuliacinius projektus, susijusius su Pilzeno miestu, kuriame ir vyko vasaros stovykla.

Nors ir nebuvau naujokė eTwinning programoje, tačiau stovykloje išmokau daug naujų dalykų–kompetentingos lektorės išmokė kaip ir kuo išradingiau naudotis TwinSpace, sužinojau begalę įvairiausių naudingų programėlių internete, kurios darbą padarytų patrauklesnį, įdomesnį: kaip kurti avatarą, komiksą, nuotraukų koliažą, dėlionę, galvosūkius, apklausas ir dar daug kitų. Taip pat išmokau visą projekto kūrimo eigą, projekto struktūrą, viską išbandžiau praktiškai. Darbas grupėse buvo išties naudingas, buvo skatinamas pedagogų kūrybiškumas, tobulinama anglų kalba.

Tačiau labiausiai džiaugiuosi šia stovykla dėl sutiktų naujų žmonių. Buvo malonu ir naudinga pabendrauti su kolegomis iš kelių šalių, pasidalinti džiaugsmais ir rūpesčiais, paieškoti panašumų ir skirtumų mūsų šalių ugdymo sistemose. Bendravimas, o taip pat ir bendra projektinė – kūrybinė veikla įkvepia naujoms idėjoms, siekiams, padrąsina, suteikia pasitikėjimo savo jėgomis, atveria akis ir žinoma patobulina užsienio kalbų žinias. Todėl, manau,  tai pirmoji, bet ne paskutinioji išvyka su eTwinning programa.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Orinta Gudžiūnaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kūno kultūros pedagogė

Raseinių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ buvo parengtas ir  nacionalinėje eTwinning platformoje įgyvendintas projektas „Rasų (Kupolės) šventės papročiai ir tradicijos“.

Projekto metu vaikai su pedagogais ir šeimos nariais kalbėjo apie Rasų šventės tradicijas, mokėsi  tradicinių dainų, ratelių, žaidimų. Sužinojo, kokie augalai tinka kupolėms, juos rinko su šeimos nariais, pynė vainikus.

Šventės rytą visi  dainuodami patraukė į bendruomenės narių  papuoštą  šventės erdvę. Nusiprausę  stebuklinga ryto  rasa, praėję pro žolynais apipintus vartus,  šventės dalyviai suko smagius lietuvių liaudies ratelius, dainavo dainas, vaišinosi ir suposi.

Visą mėnesį vykdytas projektas buvo nuotaikingai liaudies tradicijas vaikams perteikiančia, bendruomenę telkiančia veikla.

Šventės akimirkas galite pamatyti čia.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Bartkuvienė