Filosofija, misija, vizija

Lopšelio-darželio vizija – darželis kiekvienam ir pagal kiekvieną.

Lopšelio-darželio misija – siekti vaikų gerovės, sukuriant kiekvienam vaikui atitinkančią jo amžių ir poreikius ugdymo(si) aplinką, kuri padėtų ugdyti(s) kasdieniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų ir teikiant kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio visapusiško ugdymo(si) paslaugas.

Susitarta dėl pagrindinių vertybių, kuriomis savo veikloje vadovaujasi visi darželio bendruomenės nariai – atsakomybė, susitarimų laikymasis.

Lopšelio-darželio filosofija – reikia vietos visiems. Kiekvienas vaikas turi turėti galimybę pasirinkti sau patogiausią, veiksmingiausią mokymosi būdą.