Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS

 Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Etatai Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2022 m.  Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2023 m. I ketvirtis  (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2023 m. II ketvirtis (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2023 m. III ketvirtis (Eur)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis už  2023 m. IV ketvirtis (Eur) 

Vadovai
 Direktorius  1 - - - -
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  1,25 2412 2945 2960 3077  3156 
Kiti administracijos darbuotojai
 Raštvedys 1 - - -  -
 Ūkvedys  1 -  -  -  -
 Dietistas  1 - - -
 Sandėlininkas  1 - - -
 Administratorius  0,5 - - -  -
Pedagogai
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojas  27,04 1673 2018 1945  1777 1952 
Logopedas  3 1695 1817 1801 1759   1780
Socialinis pedagogas  1 - - -  -
Specialusis pedagogas 0,5 - - -  -  -
Meninio ugdymo mokytojas  1 - - -  -
Fizinio ugdymo mokytojas  1 - -  -  -
Aptarnaujantis personalas
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 20,96 905 1022 1025 1016  1056 
Valytojas  1,25 730 840 840 840  840 
Virėjas  4 922 1015 1018 1043  1093 
Pagalbinis virtuvės darbininkas  0,5 730 840 840  840 840 
Kiemsargis  1,5 730 840 840 840  840 
Pastatų ir sistemų  einamojo remonto darbininkas  1 - -  -  -
Valgyklos darbininkas  1,5 730 840 840 840   840
Mokytojo padėjėjas 9 892 1015 1005 975  1004 
Kompiuterinių sistemų specialistas 0,5 - - -  -