Darbo užmokestis

Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Etatai Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2016 m. (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2017 m. I ketvirtis (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2017 m. II ketvirtis (Eur) Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2017 m. III ketvirtis (Eur)  Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2017 m. IV ketvirtis (Eur)
Vadovai
 Direktorius  1  1140 -      
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  1  879 1136      
Kiti administracijos darbuotojai
 Raštvedys 1  440 450      
 Ūkvedys  1  427  434      
 Dietistas  1  454  444      
 Sandėlininkas  1  440  443      
 Administratorius  0,5  419  414      
Pedagogai
Auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai  25,6  702  696      
Logopedas  2  653  635      
Socialinis pedagogas  1  738  731      
Muzikos pedagogas  1  653  649      
Kūno kultūros pedagogas  1  738  728      
Aptarnaujantis personalas
Auklėtojo padėjėjas 16   382 383    
Valytojas  1,25    357  368    
Virėjas  4    375  386    
Pagalbinis virtuvės darbininkas  0,5    318  376    
Kiemsargis  1,5    375  374    
Elektrikas, santechnikas, pastatų ir sistemų einamojo remonto darbininkas  1    370  382    
Valgyklos darbininkas  1,5    358  371    
Mokytojo padėjėjas  2    399  404