Lietuvos tautinių mažumų vaikų darželiuose vaikai turi galimybę mokytis ir gimtosios kalbos, ir lietuvių valstybinės kalbos. Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme numatyta,
kad tautinių mažumų vaikų darželiuose ir mokyklose priešmokyklinio ugdymo etape
lietuvių kalbos ugdymui skiriama ne mažiau kaip 4 val. per savaitę.
Tėvelių dalyvavimas vaikų kalbinio ugdymo procese yra itin svarbus – vaikai lengviau
ir geriau išmoks lietuvių kalbos, jei tėveliai jiems padės. Kviečiame tėvelius nuolat bendrauti
su darželio pedagogais ir tartis, kaip paskatinti vaikus domėtis lietuvių kalba ir ką daryti,
kad lietuvių kalbos mokymasis būtų sėkmingas ir džiaugsmingas

„Antroji kalba ankstyvajame amžiuje“ patarimai tėveliams   https://smsm.lrv.lt/uploads/smsm/documents/files/Leidinys/tevams.pdf

Balandžio 20 dieną logopedė M.Vežbavičienė dalyvavo respublikinėje konferencijoje „Švietimo pagalbos specialistų sukurtos priemonės darbui su specialiųjų poreikių mokiniais“. Logopedė pristatė savo sukurtą priemonę „Artikuliacinė mankšta“ ir pasidalino ja su respublikos logopedais. M.Vežbavičienė buvo apdovanota padėka ir Vilniaus rajono švietimo pagalbos tarnybos pažyma.

Vasario mėnesį logopedė M.Vežbavičienė kartu su logopedines pratybas lankančiais PU vaikais dalyvavo Respublikiniame projekte – parodoje „PAGALVOJAU, PAMĄSČIAU, PASAKĖLĘ PARAŠIAU“. 
Dalyviams padėkota už nuostabius darbus ir puikias idėjas, pažymint, jog yra labai kūrybingi, ieškantys naujovių, gebantys sukurti nuostabius darbelius. 
Už dalyvavimą vaikai apdovanoti padėkomis, logopedė – pažyma bei visų kartu sukurta pasakų knyga.

Logopedė M.Vežbavičienė vasario mėnesį prisijungė prie Kauno lopšelio-darželio „Daigelis" organizuoto respublikinio švietimo pagalbos specialistų vaikų tarties mokymo projekto „Garsų z, ž, z-s, z-ž, ž-š kraitelė". Logopedė buvo apdovanota padėka, pažyma ir priemonių aplankalu. 

Logopedė Milda Vežbavičienė antrą kartą prisijungė prie Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistų (logopedų) vaikų tarties mokymo virtualaus projekto „Garsų Z, Ž, S-Z, Z-Ž, Š-Ž užduočių kraitelė" ir sukūrė priemonę „Garsai Z-Ž žodžio pradžioje", kuri skirta tarimo, foneminės klausos, garsinės analizės įgūdžių tobulinimui.
Kviečiame pasinaudoti sukurta priemone ir užduotį atlikti kartu su vaikais: „Nuvesk obuoliukus į tinkamas pintines“.

 

Rugsėjo – spalio mėnesiais logopedė Milda Vežbavičienė, kartu su PU grupės „Saulutės“ logopedines pratybas lankančiais vaikais, dalyvavo respublikiniame mokinių/vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, nuotoliniame projekte „Eilėraštis žaliajai gamtai“. Vaikai kūrė eilėraštį, jį iliustravo ir už tai buvo apdovanoti projekto organizatorių padėkomis.

Specialioji pedagogė-logopedė Rasa Jokubauskienė parengė informaciją tėvams, kuri padės atpažinti dėmesio sunkumų turinčius vaikus. Taip pat bendras rekomendacijas, kaip tėvai turėtų auklėti bei ugdyti tokius vaikus. Šalia rekomendacijų pateikta ir užduočių, kurių tikslas - lavinti vaikų, turinčių aktyvumo ir dėmesio sunkumų, regimąjį ir girdimąjį dėmesį bei suvokimą. Kviečiame atlikti užduotis namuose kartu su vaikais: https://padlet.com/rasajokubauskiene/bap74h3kh6kd49hf