Lopšelio-darželio taryba

 Tarybos pirmininkas – Edgaras Juška

Tarybos sekretorė – Sandra Daugirdienė

Nariai:

  • Kristina Aleksandrovienė
  • Gintarė Pupelytė-Urbonienė
  • Renata Jokubauskienė
  • Neringa Jokubauskienė
  • Asta Kavaliauskienė
  • Giedrius Butkus
  • Laima Vaičienė