Lopšelio-darželio taryba

 Tarybos pirmininkė – Gintarė Pupelytė-Urbonienė

Tarybos sekretorė – Sandra Daugirdienė

Nariai:

  • Kristina Aleksandrovienė
  • Sandra Daugirdienė
  • Renata Norkienė
  • Neringa Jokubauskienė
  • Asta Kavaliauskienė
  • Evelina Grubliauskaitė
  • Laima Vaičienė
  • Lina Matulevičienė