Lopšelio-darželio taryba

 Tarybos pirmininkė – Gintarė Pupelytė-Urbonienė

Tarybos sekretorė –

Nariai:

  • Kristina Aleksandrovienė
  • Sandra Daugirdienė
  • Renata Jokubauskienė
  • Neringa Jokubauskienė
  • Asta Kavaliauskienė
  • Jurga Nekrošiūtė
  • Laima Vaičienė
  • Lina Matulevičienė