Siekiant puoselėti savitą lopšelio-darželio kultūrą, įtraukti bendruomenės narius į ugdymo turinio planavimą, įgyvendinimą ir kaitą, vadovaudamasi nominacijos „Už iniciatyvumą” nuostatais ir darbo grupės dėl nominacijos „Už iniciatyvumą” nutarimą,

Gulbės simbolis „Už iniciatyvumą“ 2017 m. skiriamas lopšelio-darželio grupei „Vabaliukai“.

 

Gulbės simbolis „Už iniciatyvumą“ 2018 m. skiriamas lopšelio-darželio grupei „Kregždutės“.

 

Gulbės simbolis „Už iniciatyvumą“ 2019 m. skiriamas lopšelio-darželio grupei „Bitutės“.