Komisijos ir darbo grupės

Lopšelio-darželio metodinė taryba

Pirmininkė - Vitalija Bartkuvienė

Nariai:

Dalia Šilkūnienė

Zita Urbonavičienė

Daiva Žalabinienė

Diana Reklaitienė

Vida Aleknienė

Asta Kavaliauskienė

 

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė - Vitalija Bartkuvienė

Komisijos pirmininko pavaduotoja - Rasa Jokubauskienė

Sekretorė - Aurelija Kapočienė

Nariai:

Asta Kavaliauskienė

Reda Jomantaitė

 

Atestacijos komisija

Pirmininkė - Indrė Matevičienė, direktorė

Nariai:

Asta Pagarauskaitė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo atstovė

Edgaras Juška, Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ tarybos atstovas

Vida Aleknienė PU vyresnioji pedagogė, pedagogų tarybos atstovė

Inga Vyšniauskaitė, IUvyrenioji auklėtoja, pedagogų tarybos atstovė

 

Sveikatą stiprinančios veiklos organizavimo grupė

Pirmininkė - Vitalija Bartkuvienė

Nariai:

Asta Kavaliauskienė

Giedrė Puodžiavelienė

Loneda Cirtautaitė

 

 

 

 

Savitos lopšelio-darželio kultūros plėtros grupė

Pirmininkė- Indrė Matevičienė

Nariai:

Vitalija Bartkuvienė

Asta Kavaliauskienė

Alytė Ramanauskienė

Zita Januškevičienė