Įgyvendintų veiklų refleksija

 

  • Apklausa ,,Socialinis emocinis ugdymas (SEU) darželyje“  ( Atsisiųsti )
  • „Džiaugsmingai pasitinkam Kalėdas 2019" refleksija  ( Atsisiųsti )
  • „Gamtos tyrinėjimo paslaptys" refleksija  ( Atsisiųsti )
  • Iniciatyvos „Aktyviai, draugiškai, sveikai" refleksija  ( Atsisiųsti )
  • Respublikinio projekto „Kamštelių vajus 2019“ refleksija  ( Atsisiųsti )
  • Tyrimo „Patyčios, jų paplitimas lopšelyje-darželyje ir pagalbos būdai“ rezultatai  ( Atsisiųsti )
  • Pedagogų metodinė konferencija „Socialinio emocinio ugdymo sėkmės“  (Atsisiųsti)
  • Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų kūrybinių darbų paroda „Rašau žodį „LIETUVA“  (Atsisiųsti)

  • Raseinių rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų skaitymo skatinimo akcijos-parodos „Mano knygelė“ refleksija (Atsisiųsti)