eTwinning projektas ,,Mokausi gamtoje“

20200921 112015Raseinių lopšelio-darželio ,,Saulutė“ grupės ,,Žiogeliai“ bendruomenė dalyvavo ilgalaikiame, visus keturis metų laikus apimančiame, eTwinning projekte ,,Mokausi gamtoje“. Projekto tikslas - patyrimine veikla kaupti gamtos pažinimo patirtį, pastebėti gamtos pokyčius įvairiais metų laikais.

Atlikdami stebėjimus, bandymus gamtoje, vaikai stebėjo metų laikų kaitą, pajautė jų požymius, samprotavo, kodėl keičiasi metų laikai.

Tyrinėdami darželio aplinką aiškinomės, kokios gėlės žydi, kokie medžiai bei grybai darželio teritorijoje auga. Vaikai su padidinimo stiklu tyrinėjo medžių, krūmų, gėlių lapus, medžių kamienus, matavo, kurie aukštesni – medžiai ar vaikai, kurie storesni ir pan. Prisirinktą gamtinę medžiagą: gėlių žiedus, lapus, kaštonus, konkorėžius, giles, naudojame įvairiose veiklose.

Vaikų potyriai, mažieji atradimai motyvuoja surasti, pamatyti, pastebėti daugiau.

PU mokytoja Reda Jocienė